Noi măsuri de protecție a victimelor violenței în familie aprobate de Parlament

Astăzi, 28 iulie curent, Parlamentul a votat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea a 11 acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Astfel, modificarea actelor legislative va permite abordarea comprehensivă a fenomenului violenței în familie printr-un răspuns coordonat și eficient a actorilor implicați în soluționarea cazurilor de violență în familie.

Potrivit documentului victimele vor fi protejate prin intermediul unei noi instituții „ordinul de restricție de urgență” care este o măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, aplicată de poliţie pentru o perioadă de pînă la 10 zile. Conform acestui mecanism, agresorul va fi înlăturat imediat din locuinţa familiei şi i se va stabili interdicţii, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente.

Totodată, a fost lărgit spectrul de drepturi pentru victimele violenței în familie prin: stabilirea dreptului la o compensaţie financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune în condițiile stabilite de legislație și raportarea de către specialiști din domeniu a cazurilor de violență doar cu acordul victimei, cu excepția cazurilor cînd victimele violenței sunt minore, cu grad sporit de vulnerabilitate sau dacă au fost săvîrșite acte grave de violență.

La fel, victimele vor fi scutite de taxă de stat pentru depunerea cererii de eliberare a ordonanței de protecție și va fi instituit serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru consilierea apelanţilor în regim de 24 din 24 ore.

Precizăm că proiectul cuprinde modificări la 11 acte legislative: Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, Legea privind administraţia publică locală, Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, Legii taxei de stat, Codul penal, Codul contravenţional, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă.

Sursa: www.mmpsf.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *