ONG

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”

logo tl(4)Denumirea completă a organizaţiei: Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” Nume abreviat al organizaţiei: „Tineri şi Liberi”.

Numele Directorului: Antoniţa Fonari, Director Executiv.

Perioada de activitate: 1 octombrie 2001 – prezent.

Arealul de activitate: Întreg teritoriul R. Moldova.

Grupul-ţintă: Organizaţii neguvernamentale din domeniul social.

Activităţi-cheie: Deţine Secretariatul Reţelei SIDA şi a Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova.

Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” – a fost iniţial, începând cu 1999, un proiect pilot al unei Asociaţii de succes din  R. Moldova – “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV). În vara 2001 echipa care a realizat proiectul “Tineri şi Liberi” a decis să dezvolte scopul proiectului şi să crească până la un Centru de Resurse, ideea fiind susţinută, atât de TDV, cât şi de persoane publice din comunitate. Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” a fost înregistrat la 1 octombrie 2001.

Obiectivele: „Tineri şi Liberi” este dezvoltarea culturii civice a tinerilor şi promovarea valorilor democratice în societate prin: – transferul şi schimbul de experienţă prin comunicarea la nivel de reţele, ateliere, mese rotunde, întruniri etc.; – promovarea parteneriatelor sociale între instituţii şi organizaţii neguvernamentale pentru realizarea unor proiecte de colaborare.

Strategia organizaţiei şi domeniile majore de implicare:

 • Scopul strategic pentru perioada 2003 – 2008 a fost dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor ONG din domeniul social, în special fortificarea reţelelor existente.
 • Scopul strategic pentru 2008 – 2011 ani este centrat pe implicarea grupurilor cheie ale societăţii în activităţi de advocacy pentru politici publice sociale eficiente, inclusiv, în cazul când este necesar, prin consolidarea capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale ONG capabile să intervină în domeniu.

Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” a fost în perioada anilor 2002 – 2005, agenţia de implementare pentru: (1) Secretariatul Reţelei SIDA; (2) Secretariatul Reţelei Social, până în luna august 2007 (www.retea-social.md).

Date de contact:

Adresa: Bd Traian 11/2, Chişinău, R. Moldova
Adresa poştală: CP 3063, MD 2072, Chisinau, R. Moldova
Telefon: + 373 22 567 549,
Fax: + 373 22 567 489
E-mail:  tineri.liberi@gmail.com
http://www.tineriliberi.md

____________________________________________________________________________________________________

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, CReDO

credoDenumirea completă a organizaţiei: Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova

Nume abreviat al organizaţiei: „CReDO”.

Numele Directorului: Sergiu Ostaf, Director Executiv.

Perioada de activitate:  2000 – prezent.

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO) este o organizaţie neguvernamentală constituită în anul 1999 la iniţiativa a trei organizaţii principale de drepturile omului din Republica Moldova: Societatea Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO), Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Republica Moldova (LADOM). Infiinţarea CReDO a fost posibilă prin grantul oferit de fundaţia CordAid (Olanda) şi asistenţa tehnică din partea Comitetului Helsinki din Olanda.

CReDO ca organizaţie a devenit operaţională în 2000 cu misiunea de a dezvolta capacităţile manageriale şi de acţiune ale organizaţiilor cu experienţa din Moldova. Viziunea conducerii CReDO clar sesiza necesitatea dezvoltării profesionale şi valorice a persoanelor care activează în sectorul civil din Moldova, pentru ca aceasta în accepţiunea lor constituie premiza dezvoltării structurale şi durabile a societăţii.

Misiunea CReDO
CReDO promovează schimbările democratice, contribuie la realizarea Europeană a Moldovei prin oferirea soluţiilor, opţiunilor de politici care creează bunăstarea în societate şi sustenabilitatea organizaţională.

Viziunea CReDO
CReDO este un centru proeminent în promovarea politicilor sociale ţi a drepturilor omului.

Domeniile strategice CReDO
Aria 1. Consolidarea capacităţilor organizaţionale a societăţii civile şi actorilor sectorului public.
Aria 2. Advocacy şi analiza politicilor sociale şi de bunăstare
Aria 3. Democraţia europeană şi conformarea la standardele de drepturile omului

Valorile CReDO

 • transparenţă şi responsabilitatea,
 • valoarea adăugată pentru societate şi beneficiari,
 • inovaţia şi spirit antreprenorial,
 • suportul reciproc şi creşterea profesională,
 • deschiderea spre diferenţe şi diversitatea.

Principiile de activitate CReDO

 • responsabilitatea
 • transparenţă
 • cost-eficienţă-beneficiu
 • respectarea normelor etice
 • evitarea conflictului de interese

Date de contact:

str. Alexandru Haşdeu, 95 „A”, MD 2005, Chişinău, Republica Moldova.
Telefon: (373 22) 212816;
Fax: (373 22) 225257;
Email: credo@credo.md;
Web:  www.credo.md

____________________________________________________________________________________________________

mileniumDenumirea completă a organizaţiei: Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

Nume abreviat al organizaţiei: „MilleniuM”

Numele Directorului:Vitalii Cîrhana, Director Executiv.

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de:

 • Dezvoltare Personală;
 • Dezvoltare Organizaţională;
 • Dezvoltare Comunitară;
 • Dezvoltare Parteneriate.

Misiunea Institutului „MilleniuM” este contribuirea la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

Scopul Institutului „MilleniuM” este contribuirea la dezvoltarea durabilă, socio-economică şi juridică a personalităţii şi regiunii, ce asigură ridicarea indiciului dezvoltării umane.

Viziunea noastră: Institutul „MilleniuM” este un centru educaţional-metodic care implementează programe şi proiecte în domeniul dezvoltării personale, organizaţionale şi comunitare, contribuind la soluţionarea problemelor actuale ale societăţii prin promovarea relaţiilor de parteneriat.

Motto-ul Institutului „MilleniuM”:

Vivat, Studiat, Crescat! Vivat, Studiat, Floreat!

Institutul „MilleniuM” activează în calitate de platformă comună care reuneşte persoanele preocupate de transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova.

Date de contact:
str. Minerilor 2/3, Cricova, MD-2084, Republica Moldova
tel. (+373) 69110076, e-mail: millenium@ong.md

www. millenium.ong.md

____________________________________________________________________________________________________

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Modova CONTACT

Denumirea completă a organizaţiei: Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Modova CONTACT

Nume abreviat al organizaţiei: „CONTACT”

Numele Directorului:Serghei Neicovcen, Director Executiv.

Perioada de activitate: noiembrie 1995 – prezent

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Modova CONTACT, este o organizaţie nonguvernamentală independentă non-profit, ce contribuie la dezvoltarea societăţii civile din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de informare şi consultanţă, instruire şi facilitare, granturi şi asistenţă tehnică.

Fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei pe data de 17 noiembrie 1995 în calitate de instituţie publică, Centrul a fost un proiect cofinanţat de Fundaţia SOROS- Moldova şi Programul pentru Democraţie Phare/Tacis. În 1997, cu suportul financiar a Fundaţiei Eurasia şi a Programului Societate Civilă al Fundaţiei SOROS-Moldova, Centrul CONTACT a deschis centre regionale la Bălţi şi Cahul. În 1999 Centrul CONTACT şi-a extins activitatea deschizînd alte două centre regionale la Soroca şi Comrat, cu suportul Mott Foundation.

Pe parcursul activităţii sale CONTACT a desfăşurat o activitate de succes în extinderea serviciilor Centrelor Naţionale de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor în Moldova: Chişinău, Bălţi, Cahul, Soroca, Comrat, Tiraspol şi în alte peste 400 de comunităţi rurale.

Misiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise.
Obiectivele Centrului CONTACT sînt:

 • Dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile şi susţinerea proceselor de coalizare a organizaţiilor neguvernamentale în vederea promovării principiilor şi valorilor democratice în Republica Moldova.
 • Realizarea principiilor dezvoltării regionale, dezvoltării comunitare şi dezvoltării economice ca formă de implicare a membrilor comunităţilor în soluţionarea problemelor cu care ei se confruntă.
 • Promovarea conceptului de filantropie şi responsabilizare socială a businessului.
 • Sporirea participării obşteşti la viaţa publică şi consolidarea mediului de relaţii paşnice în zonele de conflict şi post-conflictuale ale Republicii Moldova.
 • Sprijinirea şi consolidarea cooperării transfrontaliere şi transnaţionale prin iniţiative comune locale şi regionale, schimb de experienţă, în conformitate cu valorile şi priorităţile europene (de integrare europeană).
 • Facilitarea implicării membrilor comunităţilor în procesul de dezvoltare economică locală.

Date de contact:
str. Bucuresti, 83, Chisinau
Moldova, MD-2012
Tel: +373 (2) 233946, 233947
Fax: +373 (2) 233948
Mobil: +373 68386664
+373 68386665
e-mail: info@contact.md
centrulcontact@gmail.com

www.contact.md

____________________________________________________________________________________________________

aac Alianţa Anticorupţie este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, fondată  din iniţiativa a unui grup de organizaţii neguvernamentale ce activează în diverse domenii, cu precădere din sfera politicilor publice, drept, instituţii democratice.

Actualmente Alianţa numără circa 30 membri, alăturându-se reprezentanţi ai mass-media, organizaţii de tineret, din sfera educaţiei şi ştiinţei etc.

Misiunea AAC: este de a preveni şi combate corupţia în societate prin influenţarea politicilor publice, informarea publicului, promovarea transparenţei guvernării şi consolidarea membrilor Alianţei.

Date de contact:.
Bd Ştefan cel Mare 73, of. 202, Chişinău MD 2001 Moldova
Tel. +373 22 260212, 260220,
Fax. +373 22 260212
email: mesanu@eurasia.md
web: www.alianta.md

____________________________________________________________________________________________________

Asociaţia Promo-LEX

promolex_logo Denumirea completă a organizaţiei: Asociaţia „Promo-LEX”

Nume abreviat al organizaţiei: „Promo-LEX”

Numele Directorului: Ion Manole, Preşedinte.

Perioada de activitate: 2002 – prezent

Asociaţia Promo-LEX este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, ce urmăreşte beneficiul public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost fondată în anul 2002 şi este înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM.

Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvolatrea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea şi apărarea drepturilor omului şi prin consolidarea Societăţii Civile.

Valorile noastre:

 • transparenţă şi responsabilitate
 • servicii de calitate
 • non-discriminare
 • neutralitate politică
 • spirit de echipă
 • profesionalism
 • deschidere spre colaborare şi parteneriate

Date de contact:

str. Dumitru Rîşcanu 11, of.41
Pentru corespondenţă: C.P.89, MD 2012 Chişinău, Moldova
Tel: + 373 22 450024, 492684, 449626
Fax: + 373 22 450024
E-mail: info@promolex.md
Web: www.promolex.md

____________________________________________________________________________________________________

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)

cntmDenumirea completă a organizaţiei: Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

Nume abreviat al organizaţiei: CNTM

Numele Directorului: Sandu Coica, Preşedinte.

Perioada de activitate: februarie 1999 – prezent

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), înregistrat la 18 februarie 1999, este forul de reprezentare al structurilor asociative de tineret din Republica Moldova, în relaţiile cu structurile guvernamentale, forurile, instituţiile naţionale şi internaţionale din domeniul tineret.
Reprezentînd sectorul asociativ de tineret din Moldova, CNTM întruneşte 31 organizaţii neguvernamentale de tineret la nivel naţional şi 2 consilii regionale de tineret din cadrul cărora fac parte peste 50 organizaţii locale de tineret.

Membrii noştri sunt activi în următoarele domenii:

 • drepturile omului;
 • participarea tinerilor în procese decizionale;
 • dezvoltare comunitară;
 • educaţie ne-formală;
 • voluntariat;
 • sănătate şi prevenirea excluderii sociale;
 • antreprenoriat;
 • informare, mas-media;
 • istorie;
 • protecţia mediului;
 • sport;
 • cultură;
 • integrarea socială a grupurilor minoritare.

Membru al CNTM poate deveni orice organizaţie neguvernamentală apolitică de tineret de nivel naţional şi regional cu personalitate juridică.

Misiune
CNTM promovează interesele tinerilor din Moldova, contribuie la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfăşurarea programelor şi activităţilor de instruire, informare, lobby şi consultare.

Viziune
CNTM este organizaţia care întruneşte interesele tinerilor din Moldova şi serveşte drept platformă naţională unică a sectorului asociativ de tineret.

Valori
Considerăm că:

 •  Tinerii din Moldova sunt cetăţeni activi, participă în procese decizionale la nivel local, naţional şi internaţional şi contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării;
 •  Tinerii din Moldova îşi cunosc drepturile şi militează pentru respectarea acestora activând în cadrul organizaţiilor de tineret;
 • Tinerii din Moldova beneficiază de servicii, informaţii, tehnologii care contribuie la dezvoltarea multilaterală a acestora.

Obiective
Obiectivele CNTM sint:
– De a contribui la dezvoltarea şi implementarea politicii de tineret în Moldova,
– De a contribui la dezvoltarea unui sector asociativ de tineret durabil în Moldova
– De a reprezenta interesele tinerilor şi organizaţiilor de tinerer din RM în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale, etc.

Date de contact:

str. Puskin 22, Casa Presei, of. 518
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Telefon:     (+373 22) 23 51 75, 23 30 88
Fax:     (+373 22) 23 51 75
E-mail:     e-mail
Web:     www.cntm.md

____________________________________________________________________________________________________

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Denumirea completă a organizaţiei: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Nume abreviat al organizaţiei: CPD

Numele Directorului: Daniela Terzi-Barbaroşie, Directoare Executivă

Perioada de activitate: februarie 1998 – prezent

Creat în anul 1998, Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituţie obştească care îşi propune să contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul femeii şi egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.

CPD se afirmă în calitate de structură neguvernamentală care pledează pentru implementarea conceptului egalităţii de gen în toate domeniile vieţii, promovarea politicilor publice în domeniu, abordarea problemelor ce ţin de rolul femeii în societate şi abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, fiind concomitent şi un centru de documentare, informare şi instruire pentru ONG-urile de profil şi grupurile de iniţiativă.

Scop
Dezvoltarea şi consolidarea resurselor şi mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în vederea promovării egalităţii de gen în Republica Moldova prin susţinerea unui demers coerent de influenţare a politicilor.

Misiune
CPD promovează valorile egalităţii de gen, ca parte componentă a unei societăţi deschise, în scopul consolidării unui parteneriat autentic de gen.

Viziune
CPD pledează pentru edificarea unei comunităţi cu perspective şi oportunităţi egale pentru membrii săi, a unei societăţi în care femeile şi bărbaţii sunt cetăţeni cu drepturi depline, capabili să soluţioneze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunităţi şi să se angajeze plenar în activităţi politice, economice şi sociale.

Date de contact:
str. Armeneasca, 13
Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93
Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
e-mail: cpd@progen.md

www.progen.md

____________________________________________________________________________________________________

Amnesty International

Amnesty International (Amnistia Internaţională, AI) – este o mişcare mondială a activiştilor voluntari ce luptă pentru drepturile omului. AI  nu este dependentă de  vreun guvern, ideologie politică sau învăţăturile unei religii. AI nu susţine şi nu se opune opiniilor persoanelor ale căror drepturi tinde să le apere. Singurul scop al AI este apărarea drepturilor omului.
Conform ultimelor estimări, Amnesty International are peste 1,8 mln. de membri, adepţi  şi abonaţi care locuiesc în peste 150 de ţări şi teritorii în toate regiunile globului.

AI apără drepturile omului, inclusiv:
• dreptul la inviolabilitatea fizică şi psihică, cu scopul:
– neadmiterii torturilor;
– abolirii pedepsei cu moartea în toată lumea;
– încetării “dispariţiilor” şi execuţiilor extrajudiciare;
• libertatea de conştiinţă şi de expresie, cu scopul:
– eliberării necondiţionate a tuturor deţinuţilor conştiinţei;
– judecării echitabile şi neîntîrziate în cazurile deţinuţilor politici;
• nediscriminarea pe orice motiv, inclusiv:
– limbă, religie, sex, apartenenţă politică, sau alte convingeri, rasă, provenienţă socială sau naţionalitate, stare economică sau altă situaţie.
Date de contact:
C/P 209, MD-2012, Chişinău, Moldova
Tel.: (+373 22) 27-41-22
E-mail: info@amnesty.md
www.amnesty.md

____________________________________________________________________________________________________

apiAsociaţia Presei Independente

Denumirea completă a organizaţiei: Asociaţia Presei Independente
Nume abreviat al organizaţiei: API
Numele Directorului: Petru Macovei, Director Executiv.

Asociaţia Presei Independente (API) este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori impactul presei independente din Republica Moldova şi de a contribui la crearea şi consolidarea societăţii deschise.
Sloganul API este: „Pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă”.
Asociaţia Presei Independente a fost fondată în 1997 de către reprezentanţii primelor ziare independente locale „Accent Provincial” (Glodeni), „Business-Info” (Cimişlia), „Cugetul” (Bălţi), „Cuvântul” (Rezina), „Est Curier” (Criuleni), „Gazeta de Vest” (Nisporeni), ai agenţiilor de presă BASA-Press (Chişinău) şi DECA-Press (Bălţi).
Ideea constituirii API îi aparţine jurnalistei americane Judi Yablonky, care, aflându-se într-o vizită de documentare în Moldova, a propus directorilor de instituţii media independente să se asocieze într-o organizaţie neguvernamentală.
Asociaţia Presei Independente a fost înregistrată oficial la Ministerul Justiţiei la 29 septembrie 1997, fiind prima asociaţie de acest fel din republică.
Actualmente, API întruneşte 16 ziare naţionale şi regionale, o agenţie de presă, Centrul Independent de Jurnalism şi 3 jurnalişti liber profesionişti.
Date de contact:
Adresa: str. Bucureşti 77, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Tel/fax: (+373 22) 220996; 210602; 203686; 235704
E-mail: api@api.md
web: www.api.md

____________________________________________________________________________________________________

Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS

Denumirea completă a organizaţiei: Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS
Nume abreviat al organizaţiei: Eco-TIRAS
Numele Directorului: Ilie Trombiţchi, Preşedinte

Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS a fost înregistrată la 14 ianuarie 2000 cu scopul de a promova conceptul dezvoltării durabile.
Misiunea: Eco-Tiras este promovarea conceptului dezvoltării durabile in bazinul transfrontalier al fluviului Nistru, inclusiv şi prin dezvoltarea societăţii civile şi legislaţiei non-profit. Eco-Tiras este o asociaţia-umbrelă a 50 ONG locale din bazinul râului Nistru.
Date de contact:
str. Teatrală 11 „A”, MD 2012, Chişinău, R. Moldova
Tel. / fax: +373 (22) 550953, 225615
E-mail: ecotiras@mtc.md
www.eco-tiras.org

____________________________________________________________________________________________________

Asociaţia Caroma Nord

logo caroma Denumirea completă a organizaţiei: ONG Caroma Nord

Numele Directorului: Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte.

Perioada de activitate: mai 2002 – prezent.

Misiunea: Promovarea şi facilitarea participării la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a copiilor şi tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.

Viziune: Dorim o comunitate pură şi demnă de apreciat prin oameni care ajută oameni, oameni care sunt în folosul oamenilor. Dorim ca societatea în care trăim să nu mai existe delicvenţă, violenţă şi sărăcie ci egalitatea de a trăi decent ca alţi cetăţeni. Combaterea acestor riscuri trebuie să fie un scop comun al nostru al tuturor.

Date de contact:
s. Pârliţa, r.Făleşti, MD-5941
Tel. (259) 62324
E-mail: caroma_pirlita2002@yahoo.com

www:  http://parteneri.dezvoltaredurabila.eu/caromanord/

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *