Dezbatere organizată de Platforma Comună de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlament: Dezvoltarea politicilor publice în domeniul îngrijirii copiilor

Dezvoltarea politicilor publice în domeniul îngrijirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani a fost discutată în cadrul unei dezbateri organizată de Platforma Comună de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova.

Evenimentul a avut drept scop identificarea unor propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ, care să permită concilierea vieții profesionale cu cele personale. La dezbateri au participat deputați, reprezentanți ai ministerelor de profil, ai confederației sindicatelor și patronatelor din Republica Moldova, ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare.

Vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici a menționat că obiectivul dezbaterilor publice este de a oferi o perspectivă clară asupra actelor legislative care trebuie modificate pentru a facilita dezvoltarea serviciilor calitative pentru copii, pornind inclusiv de la concluziile și studiile societății civile și ai partenerilor de dezvoltare.

”Legislația trebuie îmbunătățită în direcția în care să fie oferite servicii de calitate copiilor, precum și o perspectivă mai bună pentru femei în momentul revenirii pe piața muncii. Legislația existentă este una învechită și nu corespunde în totalitate realității. Vom insista pe modificarea acesteia pentru ca serviciile de creșă să fie rapid dezvoltate, ținând cont de specificul fiecărei localități”, a declarat Liliana Palihovici.

Vicepreședinta Parlamentului a mai anunțat că la următoare dezbatere organizată de Platforma Comună de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova vor participa Grupul femeilor migrante și al celor în etate pentru a identifica soluții de îmbunătățire a legislației în domeniu.

Politicile publice existente în domeniul îngrijirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani au fost prezentate de Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș. Potrivit oficialului, acestea nu încurajează revenirea femeilor pe piața muncii, nici a bărbaților să se implice în educația copiilor și nici tinerele familii să aibă mai mulți copii. Reieșind din aceste considerente, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a propus mai multe inițiative, menite să ofere sprijin părinților, care în prezent sunt examinate la Guvern. Este vorba, între altele, despre majorarea indemnizației unice la nașterea copiilor, elaborarea cadrului normativ pentru dezvoltarea centrelor de zi de educație timpurie pentru copiii de la vârsta de 4 luni, profesionalizarea bonelor pentru ca acestea să-și desfășoare activitatea în bazei patentei de întreprinzător, reducerea treptată a perioadei de concediu pentru îngrijirea copilului etc.

La rândul său, Ministrul Educației, Corina Fusu s-a referit la importanța modernizării creșelor, a extinderii numărului acestora în funcție de specificul localității, a dotării cu tot necesarul, precum și a profesionalizării educatorilor. Corina Fusu a anunțat că Ministerul Educației elaborează un set de acte normative pentru a îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor cu vârsta de până la 3 ani, care urmează a fi pregătit până în noiembrie 2016.

Președinta Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, Oxana Domenti a prezentat inițiativele legislative înregistrate în Parlament și susținute de toți deputații din Comisie, menite să îmbunătăţească politicile de suport din partea statului pentru familii în perioada concediului de îngrijire a copiilor. Este vorba de o serie de modificări și completări legislative care prevăd majorarea cuantumului indemnizației pentru îngrijirea copilului, precum și a duratei concediului plătit de stat cu 6 luni, măsuri mai bune de protecţie socială pentru părinţii asiguraţi, care vor avea libertatea de a alege una din cele două scheme de plată propuse. De asemenea, deputații propun achitarea indemnizației persoanelor neasigurate până la atingerea vârstei de 2 ani a copiilor, precum și îmbunătăţirea mecanismului de finanţare din bugetul de stat a serviciilor de educaţie şi îngrijire a copiilor în creşe şi grădiniţe, începând cu vârsta de 2 ani.

”Situația demografică din Republica Moldova este una foarte alarmantă, de aceea este nevoie atât de politici pentru a crește natalitatea, cât și de un sistem de securitate social consolidat, cu soluții pentru fiecare situație de risc”, a declarat Oxana Domenti în cadrul dezbaterilor.

În același context, deputata Valentina Buliga a îndemnat instituțiile competente să comunice eficient pentru a găsi cele mai potrivite soluții și politici pentru binele copiilor din Republica Moldova, a dezvolta parteneriatul public-privat, a elabora legi care să corespundă cerințelor europene pentru a crește generații de copii sănătoși. La rândul său, deputata Zinaida Greceanâi a propus elaborarea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a unui program de stat pentru susținerea familiilor și copiilor.

Reprezentanții societății civile, ai partenerilor de dezvoltare, ai sindicatelor și patronatelor au salutat propunerile autorităților, exprimând susținere pentru a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul îngrijirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani, astfel încât fiecare copil să beneficieze de servicii calitative.

Platforma Comună de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova, constituită la 12 martie 2015, are drept scop stabilirea unei comunicări între doamnele deputate, pentru o mai bună cooperare în promovarea subiectelor de interes comun din societate.

Sursa: www.parlament.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *