Institutul de Reforme Penale anunţă prelungirea concursului de selectare a 20 de studenţi ai facultăţilor de drept

Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Misiunea OSCE în Moldova, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Facultățile de Drept din cadrul Universităţilor din R. Moldova, va dezvolta un model reaplicabil de acordare a asistenței juridice primare și asigurarea accesului la informații juridice în 4 regiuni din Moldova prin implicarea studenţilor de la facultăţiile de drept.

În acest sens, este anunţat concursul de selectare a 20 studenţi/masteranzi ai facultăţilor de drept din cadrul Universităţilor acreditate din mun.Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul (cîte 5 persoane din fiecare regiune). Studenţii vor avea posibilităţi unice de a-şi încerca abilităţile în oferirea consultaţiilor şi informaţiilor juridice beneficiarilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat.

Persoanele selectare vor avea posibilitatea de a participa gratis la atelierul de instruire privind acordarea asistenţei juridice primare, organizat de către IRP cu suportul Misiunii OSCE în Moldova, la data de 22-24 iunie 2015, la Vadul lui Vodă ( la finele seminarului vor fi înmînate certificate de participare).

În perioada iulie-octombrie 2015, studenţii instruiţi vor fi implicaţi în participarea/oferirei asistenţei juridice primare/informaţiilor juridice persoanelor din cele 4 regiuni. Studenţii vor presta servicii juridice primare/informaţii juridice în cadrul Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS (Chişinău, Bălţi, Comrat, Cahul), cel puţin o data pe săptămînă (timp de 2-4 ore), fiind ghidaţi şi ajutaţi de către Avocaţii Publici din cadrul O.T.-urilor. La finele stagiilor de practice, studenţii vor fi certificaţi cu diplome.

Cerinţe pentru candidaţi:
-Este student sau masterand la facultatea de drept;
-Este înmatriculat cel puțin în anul 3 de studii (ciclu licență);
-Cunoaşte limba română (şi limba rusă pentru UTA Găgăuzia);
-Media notelor pentru întreaga perioadă de studii să fie mai mare de 8.00;

Dosarul de participare a candidatului, va conține:
-Cerere pentru participare la concurs(scanat), vezi modelul de cerere;
-Curriculum Vitae;
-Copia carnetului de note (scanat);
-Scrisoare de motivare a candidatului (pina la 300 de cuvinte);
-Dovezi ale activității curriculare și extra-curriculare – diplome, certificate, mențiuni și alte acte care confirmă participarea candidatului la diverse concursuri, instruiri, olimpiade, conferințe științifice și alte evenimente ce au tangență cu jurisprudența și drepturile omului. De asemenea, pot fi prezentate publicații, articole, lucrări științifice al căror autor/coautor este candidatul;
-Alte acte pe care candidatul le consideră relevante pentru concurs.

Concursul se desfășoară în două etape: examinarea dosarelor și intervievarea candidaților. La prima etapă Comisia verifică deplinătatea și corectitudinea formării dosarului și respectarea cerințelor înaintate pentru fiecare candidat în parte. După examinarea dosarelor depuse, Comisia va invita candidaţii preselectați la interviu, anunțând despre data, locul şi ora desfăşurării interviului candidaţii preselectaţi.

Studenţi/masteranzii originari din regiunea Stîngă a Nistrului care îşi desfăşoară studiile la una din Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor acreditate din mun.Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul, sînt încurajaţi să aplice la concurs.

Persoanele interesate pot expedia dosarele complete (in format rar, arhivat) la adresa de e-mail: info@irp.md pînă la data de 15 iunie 2015, ora 16.00, cu menţiunea ”Concurs Studenţi” sau la adresa: mun.Chişinău, str.Lomonosov 33, cod poştal: MD 2009, Institutul de Reforme Penale.

Persoanele aplicante vor fi anunţate despre rezultatul concursului pînă la data de 16 iunie 2015.

Pentru informații suplimentare: Panico Ceslav, tel: 069 630 690, e-mail: cpanico@irp.md

Sursa: Institutul de Reforme Penale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *