În Parlamentul Moldovei “şoarecii joacă pe masă şi când pisica e acasă”

În pofida obligaţiilor faţă de Convenţia cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătății (OMS) privind Controlul Tutunului (CCCT) care prin Art.5 (3) stabileşte, că Părţile semnatare vor acţiona pentru protejarea politicilor de sănătate publică referitoare la controlul tutunului de interesele comerciale sau de alt tip din industria tutunului, în conformitate cu legislaţia naţională, parlamentarii moldoveni au dat proiectul de lege antitutun pe mâna importatorilor şi producătorilor articolelor de tutun, ca aceştia din urmă să decidă pe bunul lor plac  politica statului privind protejarea sănătăţii umane.

Din anul 2007, de când Republica Moldova a ratificat CCCT, legislaţia naţională nu a fost ajustată pentru a proteja politicile de sănătate publică în domeniul ce ține de controlul tutunului de cei care fac lobby pentru prosperarea  industriei tutunului pe seama sănătăţii naţiunii.

În acest context importatorii şi producătorii de ţigări l-au convins cu argumente de pondere economică pe dl Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe să înainteze Ministerului Sănătăţii o serie de obiecţii ticluite pe zeci de pagini de industria tutunului, care încearcă să submineze proiectul de lege antitutun, elaborat de Guvern.   Ministerul Sănătăţii a fost pus în situaţia să aloce o bună parte din timp pentru pregătirea contraargumentelor concludente pentru fiecare obiecţie a industriei tutunului, dar unii deputaţi nici nu s-au obosit să facă cunoştinţă cu dovezile aduse de Ministerul Sănătăţii, precum nici cu nota informativă la proiectul de lege, dar în schimb și-au aplecat urechea spre cei ce invocă argumente de ordin economic – importatorii şi producătorii de ţigări.

La ultimele două şedinţe ale Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, deputaţii prezenţi la şedinţă au arătat că nu au făcut cunoştinţă cu nota informativă la proiectul de lege și că nici nu le pasă de munca în darn a Ministerului Sănătăţii care a fost pus în situația să răspundă cu argumente la zecile de pagini cu explicații șubrede aduse de industria tutunului. Este lamentabilă și aserțiunea pro-tutun a preşedintelui Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, dlui Vadimir Hotineanu, care i-a postat în “capul mesei” pe importatorii şi producătorii de ţigări pentru ca aceştia să submineze eficienţa politicilor de control al tutunului. Faptul că unii deputaţi cedează în faţa lobby-ului importatorilor şi producătorilor de ţigări riscă ca proiectul de lege să fie trunchiat, aşa cum s-a întâmplat în anul 2007 cu Legea nr.278 cu privire la tutun şi articolele din tutun, urmând ca acesta să-şi piardă din forța și siguranța măsurilor de protejare a sănătăţii umane de consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun.

Industria tutunului încearcă să-i convingă pe deputaţi cu argumente de “pondere” economică, pentru ca aceștia să excludă din proiectul de lege toate instrumentele forte, care pot reduce efectiv și constant consumul de tutun, precum sunt: i) normele referitoare la divulgarea informaţiilor cu privire la produsele ce conţin tutun; ii) reclama, promovarea şi sponsorizarea tutunului; iii) reglementările legate de parteneriatele autorităţilor publice cu industria tutunului; iv) normele ce se referă la obligaţia importatorilor şi producătorilor de ţigări de a face publice cazurile de orice plăţi, cadouri sau contribuţii de orice gen făcute persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor, savanţilor, jurnaliştilor etc.

De asemenea, importatorii şi producători de ţigări vor să excludă, din proiectul de lege, măsurile ce se referă la protecţia sută la sută de fumul de tutun în spaţiile publice închise.  Preşedintele comisiei parlamentare, dl Vladimir Hotineanu, a preluat, cu înverşunare, această poziţie a industriei tutunului şi la ultima şedinţă a comisiei a manifestat dezacord total cu rezultatele studiilor naţionale şi internaţionale, invocate drept argument imbatabil de către Ministerul Sănătăţii, argumente care anunță că nici o abordare inginerească, inclusiv cele mai moderne şi performante tehnologii de ventilare şi curăţare a aerului, nu elimină efectele nocive ale fumului de tutun în încăperile, în care fumatul nu este interzis. http://e-sanatate.md/News/2645/eu-sunt-legea-la-voi-vladimir-hotineanu-a-dat-de-inteles-ca-adoptarea-legii-antitutun-depinde-de-el-acesta-a-atacat-verbal-si-reporterul-sanatate-info-nu-esti-copil-normal-nu-ai-minte. Alesul poporului se arată astfel în disonanță cu faptul că absoluta majoritate a populaţiei din Republica Moldova (9 din 10 persoane) s-a expus  pentru interzicerea completă a fumatului în spaţiile publice închise şi în locurile de muncă închise (Studiul „Opinia populaţiei privind pericolul expunerii la fumul de tutun şi eficienţa legilor antifumat”, 2013).

Nici argumentele Ministerului Sănătăţii cum că Recomandarea Consiliului Uniunii Europene “Privind Mediile Fără Fum de Tutun” 2009/C 296/02 stabileşte clar că “Măsurile eficace de acordare de protecție împotriva fumului de tutun, astfel cum sunt prevăzute la articolul 8 din Convenția-cadru a OMS, necesită eliminarea totală a fumatului și a fumului de tutun într-un anumit loc sau mediu pentru a crea un mediu fără fum de 100 %”, nu l-au convins pe renumitul medic-deputat.

Astfel lobby pro-tutun este atât de puternic în Parlamentul Republicii Moldova, încât şi unii deputaţi care se preocupă de sănătate încearcă să slăbească proiectul de lege antitutun.  Rămâne doar să ne imaginăm prin ce fel de instrumente reușesc importatorii şi producătorii de ţigări să clatine fermitatea și cel mai important – responsabilitatea parlamentarilor moldoveni pentru sănătatea generațiilor actuale și cele viitoare ale poporului nostru…

Sursa: www.e-sanatate.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *