În atenția reprezentanților societății civile

În vederea executării pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”,Cancelaria de Stat a Republicii Moldova elaborează „Lista organizațiilor neguvernamentale interesate de informarea cu caracter direcționat despre procesul de consultări publice pe marginea proiectelor de politici publice elaborate de către Cancelaria de Stat”.

Organizațiile din lista respectivă urmează fi informate direct despre demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de politici publice, elaborate de către Cancelaria de Stat.

În acest context, solicităm de a vă expune asupra faptului dacă considerați oportun de a include organizația Dumneavoastră în lista respectivă și totodată să indicați intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei (de exemplu: prin email sau prin expedierea scrisorilor la adresa fizică).

Vă rugăm să comunicați decizia cu precizarea datelor Dvs. de contact, până la data de 6 ianuarie 2017, la următoarea adresă electronică: dcpae@gov.md.

Persoană de contact: Mereacre Ana, Consultant principal al Direcţiei coordonarea politicilor şi planificare strategică, Cancelaria de Stat Tel: (+373 22) 250 – 224

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *