Guvernarea vrea sa extermine societatea civilă?

Organizaţiile societăţii civile riscă să fie excluse din calitatea de recipient principal al suportului oferit de cătreFondul Global pentru Combaterea Tuberculozei, HIV și Malariei, astfel încât să rămână doar un singur recipient principal, exponent al sectorului guvernamental. Decizia de nominalizare a doi recipienţi principali (unul din sectorul neguvernamental şi unul din cel guvernamental) a fost luată de Consiliul naţional de coordonare a programelor de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei în baza recomandării Fondului Global (dual-track financing) şi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Astfel s-a dorit asigurarea parteneriatelor în domeniul sănătăţii, pentru implicarea comunităţii în prevenirea şi tratamentul tuberculozei şi HIV/SIDA, cu scopul de a maximiza rezultatele în controlul acestor boli.

Autorităţile sanitare din Republica Moldova sunt acum de altă părere şi încearcă să excludă sectorul neguvernamental din calitatea de recipient principal al suportului oferit de Fondul Global. Motivele reale nu se discută oficial, există doar supozitii. Cert este că excluderea reprezentanţilor societăţii civice din acest proces va fi o barieră în dezvoltarea complexă a sectorului asociativ, care urmărește îmbunătăţirea standardelor de trai şi a calității vieţii persoanelor infectate cu tuberculoză.

Acţiunile autorităţilor sanitare din Republica Moldova contravin Acordului de Asociere RM-UE, prin care Guvernul şi-a asumat angajamentul de a facilita procesul de dezvoltare instituțională și consolidare a organizațiilor societății civile, crearea de rețele neformale și formale, promisiunea de a spori participarea societății civile în procesul decizional public, în particular prin stabilirea unui dialog deschis, transparent și permanent între instituțiile publice și asociațiile reprezentative și societatea civilă.

Aceste acţiuni indică că autorităţile publice nu doresc o societate civilă puternică care să contribuie semnificativ la progrese în diverse sfere sociale pentru a răspunde adecvat problemelor existente. Această lovitură vine după alte acţiuni recente (scandalul 2%), care subminează şi mai mult încrederea şi colaborarea dintre autorităţile publice şi neguvernamentale, pentru implementarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile din RM pentru perioada 2012-2015, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova mai bine de un an in urma. Acest atac continuu la adresa societăţii civile va trebui dezbătut la Conferinţa anuală “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea civilă”, care va avea loc sub egida Parlamentului Republicii Moldova şi Consiliului Naţional al ONG din Republica Moldova in aprilie 2014.

Amintim că suportul oferit de Fondul Global pentru Combaterea Tuberculozei, HIV și Malariei este destinat pentru implementarea programului Sporirea rolului pacientului și a comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova, anii 2010-2015. Programul vizează fortificarea implicării comunității și extinderea parteneriatului pentru controlul efectiv al tuberculozei, precum şi asigurarea unui management  eficient  al cazurilor de tuberculoză prin suportul pacienților și fortificarea capacităților sistemului de sănătate.

Pentru atingerea acestor obiective s-au creat şi consolidat capacităţi a organizaţiilor societăţii civile care, de rând cu instituţiile medico-sanitare, să contribuie la controlul tuberculozei în Republica Moldova. De menţionat că în 2010, anul iniţierii acestui program, în Republica Moldova nu exista la nivel comunitar nici o organizaţie din sectorul asociativ care să ofere servicii de suport pentru bolnavii de tuberculoză. Astăzi 9 asociaţii obşteşti sunt funcţionale şi presează servicii bolnavilor cu tuberculoză şi membrilor familiilor acestora, inclusiv una în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Doar în anul 2013 de aceste servicii au beneficiat 1210 pacienţi din întreaga republică.

Implicarea ONG în aceste măsuri nu presupune înlocuirea activităţilor realizate de instituţiile medicale, ci oferirea, la nivel de comunitate, a serviciilor care nu sunt prestate de instituţiile medicale din ţară, dar de care au stringentă nevoie bolnavii de tuberculoză şi membrii familiilor acestora, care contribuie la succesul tratamentului şi creşterea calităţii vieţii. Serviciile includ: suport psihologic, informare şi educaţie, consiliere pentru persoanele care au abandonat tratamentul sau cu risc mare de a face acest lucru, înrolarea în tratament a persoanelor fără adăpost  etc.

Organizațiile societății civile sunt implicate activ nu doar la nivel de prestare a serviciilor, dar și la cel de luare a deciziilor, contribuind astfel la dezvoltarea activismului și mobilizarea comunităților afectate pentru a răspunde adecvat problemelor existente. Activitatea organizaţiilor societăţii civile a contribuit la asigurarea coeziunii sociale, inclusiv prin reprezentarea în faţa structurilor guvernamentale a nevoilor cetăţenilor infectaţi cu tuberculoză şi HIV, facilitând astfel participarea activă a acestora în administrarea proceselor publice.

Sursa: http://senin.ladyclub.md/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *