Forum ONG 2013

Forumul Organizațiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediția a VII-a, 13- 14 iunie 2013

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova a fost constituit ca un mecanism democratic de participare a ONG în analiza, discutarea, formularea recomandărilor vis a vis de problemele importante cu care se confruntă societatea civilă. Începând cu anul 1997 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai statului, ai business-ului, ai organizaţiilor finanţatoare şi ai altor instituţii din ţară se întrunesc pentru a discuta cele mai importante probleme acumulate în perioada dintre Forumurile ONG.

Ideea Forumului ONG din R. Moldova a fost lansată pentru prima dată la finele anului 1996 în cadrul unor mese rotunde cu participarea organizaţiilor neguvernamentale. Printre promotorii şi animatorii cei mai insistenţi ai ideii au fost Centrul CONTACT, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale din Moldova, Fundaţia Soros – Moldova.

Ediţiile precedente ale Forumului s-au axat preponderent pe problematica ce ţine de sector, cum ar fi cadrul legal, imaginea ONG, relaţiile cu statul şi cu donatorii. Conceptul pentru noul format al Forumului ONG şi Consiliului ONG este perceput ca o platformă pentru dialog a celor mai reprezentative ONG din domeniile mass-media, social, economic, ecologic, educaţie, drepturile omului, tineret, dezvoltare regională şi comunitară etc. cu scopul asigurării dezvoltării durabile a organizaţiilor societăţii civile în R. Moldova.

CONCEPT Forum şi Consiliu ONG 2013
Forumul ONG are scopul să pună pe agenda publică subiecte importante ce ţin de dezvoltarea societăţii civile: îmbunătăţirea cadrului legal cu privire la ONG, reprezentarea ONG în dialogul cu structurile statale, dezvoltare regională, codul de etică al ONG, procurarea de către stat a serviciilor sociale de la ONG, alegerea membrilor în organul reprezentativ al societăţii civile – Consiliului Naţional al ONG, a Secretarului Consiliului ONG şi selectarea organizaţiei care va deţine secretariatul Consiliului.

În cadrul Forumului ONG s-a discutat Regulamentul de funcţionare a Consiliului şi Secretariatului, raportul de activitate şi lecţiile învăţate, prezentate de Consiliul ONG. Forumul a discutat şi adoptat o Rezoluţie, realizarea căreia a fost prerogativa Consiliului ONG în numele societăţii civile active. În Consiliu au fost reprezentate persoanele care au fost votate, cu condiţia ca ele să facă parte din organizaţia din care au fost delegate iniţial.

Consiliul este asistat în lucrul său de Secretarul General, care este responsabil de buna funcţionare a Secretariatului.
Secretariatul Consiliului este un organ permanent care organizează şedinţele Consiliului, are responsabilitatea să faciliteze îndeplinirea hotărârilor Consiliului, să informeze membrii Consiliului despre evenimentele la care trebuie să fie reprezentat Consiliul, despre schimbările legislative şi oricare alte evenimente ce necesită implicarea ONG, să elaboreze rapoarte lunare de activitate a Consiliului şi să le remită constituenţilor, să elaboreze şi să transmită comunicatele de presă atunci când Consiliul organizează activităţi relevante.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *