Discuții și dezbateri privind elaborarea unei noi Strategii de ocupare a forței de muncă

Ocuparea forţei de muncă este considerată drept una din cele mai dificile probleme actuale. Aceasta se caracterizează prin locuri de muncă suficiente, însă de o calitate joasă şi de o forţă de muncă nemotivată de a fi prezentă pe piaţa muncii, ceea ce constituie o barieră în asigurarea incluziunii sociale.

Lansarea Strategiei Naţionale privind Politicile de Ocupare pe anii 2007-2015 a constituit o încercare a autorităţilor publice din Republica Moldova de a redresa situaţia din domeniul ocupării şi de a consolida raporturile dintre actorii sociali de pe o piaţă a muncii aflată în proces de formare și consolidare. Astfel, problemele pieții muncii cum ar fi: majorarea numărului de locuri de muncă, îmbunătăţirea calităţii şi creşterea productivităţii muncii, consolidarea coeziunii şi incluziunii sociale prin combaterea oricăror forme de discriminare şi analizele pieţei muncii rămîn o prioritate pentru autoritățile publice locale.

În acest context, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu suportul Programului Naţiunilor Unite (PNUD) Moldova și Organizației Internaționale a Muncii, acordat în cadrul proiectului ”Migrație și dezvoltare locală”, a inițiat elaborarea unei noi Strategii de ocupare a forței de muncă. În acest sens, Ministerul a format un grup de lucru care în cadrul unei ședințe au abordat obiectivele și acțiunile care vor sta la baza elaborării noi strategii.

În cadrul discuțiilor s-au trasat următoarele obiective care vor sta la baza elaborării noii Strategii de ocupare a forței de muncă: Stimularea creării locurilor de muncă; Dezvoltarea capitalului uman cu competenţe adaptate la cerinţele pieţei muncii; Încurajarea tranziţiei la economia formală; Promovarea egalităţii de gen şi combaterea discriminărilor pe piaţa muncii; Implementarea reformelor salariale, cu impact asupra stimulării creşterii economice şi a nivelului ocupării; Valorificarea potenţialului oferit de fenomenul migraţional pentru dezvoltare durabilă.

Sursa: www.mmpsf.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *