Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” angajează Coordonator de proiecte

Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi” este o organizație neguvernamentală,  axată pe facilitarea implicării grupurilor cheie ale societăţii civile în activităţi de advocacy pentru politici publice sociale eficiente, inclusiv  prin consolidarea capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale ONG-urilor capabile să intervină în domeniu. În prezent, Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi” deține Secretariatul Consiliului Național al ONG-urilor din R. Moldova (vedeți www.consiliuong.md), iar Directoarea Centrului de Resurse ”Tineri și Liberi” deține funcția de Vice-președinta a Consiliului Național pentru Participare (vedeți www.cnp.md).

Scopul general al postului:  Asigurarea coordonării activităților în conformitate cu obiectivele Centrului de Resurse Tineri și Liberi. Persoana selectată va fi responsabilă prioritar de coordonarea activităţilor şi proiectelor Consiliului ONG.

Cerinţe faţă de candidat:

–  Studii în domeniul social uman sau alte domenii relevante, masterat în domeniu va constitui un avantaj;

–  Experienţă în management sau asistenţă în cadrul proiectelor;

–  Experienţă de lucru într-un ONG minimum 2 ani v-a constitui un avantaj;

–  Cunoștințe în domeniul politici publice;

–  Abilități: de a lucra în echipă, de sinteză și analiză, de a lucra în condiții de termeni limită, de comunicare interpersonală;

–  Cunoaşterea programelor  MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.);

–  Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.

 Sarcinile şi responsabilităţile Coordonatorului:

–   Asistarea Directorului de proiect  în îndeplinirea activităților planificate de Consiliului Național al ONG-urilor din R. Moldova;

–   Lucru de secretariat, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor planificate în conformitate cu planul de acţiuni a proiectelor;

–   Menţinerea comunicării cu partenerii, constituenţii şi finanțatorii;

–   Participarea la procesul de planificare, monitorizarea şi evaluare a activităţilor în cadrul proiectelor  ”Tineri și Liberi”;

–   Îndeplinirea altor sarcini de ordin administrativ: mesaje,  corespondenţă, traduceri;

–   Asistarea la pregătirea rapoartelor de activitate, proceselor-verbale, dărilor de seamă şi altor documente relevante;

–   Coordonarea activităţilor şi evaluare a rezultatelor proiectelor.

 Rugăm toți candidații înainte de a aplica, să studieze paginile web și activitatea noastră.

Candidații vor trimite CV-ul actualizat și datele de contact a doua persoane de referința,  la adresa de e-mail: tineri.liberi@gmail.com, cu mențiunea ”Postul de Coordonator de proiecte”. Termenul-limită:  25 noiembrie 2014, ora 17:00.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *