Proiecte de legi

 Proiectul de lege pentru combaterea şi prevenirea discriminării

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării a fost aprobat de cabinetul de miniştri pe 17 februarie 2011 şi a fost transmis Parlamentului spre adoptare finală.

Proiectul de lege anti-discriminare a fost elaborat de Ministerul Justiției în colaborare cu un șir de organizații guvernamentale și ale societății civile.  Scopul legii este de a oferi protecție împotriva discriminării în baza temeiurilor prevăzute de standardele europene și internationale.

 Proiectul de lege pentru combaterea şi prevenirea discriminării

Amendamentele propuse la Proiectul de lege privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării

____________________________________________________________________________________________________

Legea cu privire la voluntariat

 

Prezenta lege reglementează promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor, în spiritul solidarităţii civice, la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ.

Prezenta lege stabileşte modul şi condiţiile de participare benevolă de către persoane fizice la activităţi de voluntariat în favoarea comunităţii, fără remunerare sau orice recompensă financiară în afara cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii.

Activitate de voluntariat este participarea benevolă desfăşurată din proprie iniţiativă de către o persoană, denumită voluntar, în interesul public. Activitatea de voluntariat poate fi oferită în afară sau în baza contractului de voluntariat.

Interesul public este activitatea desfăşurată, în domenii cum sînt: social şi comunitar, protejarea sănătăţii, asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, mediul ambiant de protecţie a mediului, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, organizării activităţii de voluntariat şi alte domenii de interes public.

Legea cu privire la voluntariat

____________________________________________________________________________________________________

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837 – XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti

Prezentul document a fost înregistrat ca iniţiativă legislativă în Parlament la data de 28.01.2008. Autorii legii sunt deputaţii Marian Lupu şi Vladimir Ţurcanu.

 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837 – XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti ( Capitolul V) poate fi accesat la următoarea adresă pe pagina Parlamentului Republicii Moldova:

http://parlament.md/lawprocess/drafts/2009/

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837 – XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti

____________________________________________________________________________________________________

Legea privind utilizarea publică a 2 % din impozitul pe venit al persoanei fizice şi juridice rezidente ale R. Moldova

Prezenta lege reglementează dreptul contribuabililor persoane fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi) şi persoane juridice din Republica Moldova (în continuare contribuabili) de a direcţiona suma de pînă la 2 % din impozitul pe venit achitat statului în folosul unor organizaţii necomerciale de utilitate publică din Republica Moldova (în continuare Beneficiari), procedura de transfer al acestor sume în contul Beneficiarilor, precum şi modul de control asupra corectitudinii utilizării acestor mijloace.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *