Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” anunţă concurs pentru funcţia de Manager de Birou

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care menţineSecretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), angajează în regim de urgenţă un Manager de birou. TDV este o organizaţie neguvernamentală de tineret care contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin implicarea societăţii civile în promovarea voluntariatului şi incluziunii sociale.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • scrie şi administrează proiecte reieşind din scopurile statutare ale TDV;
 • asigură managementului eficient al activităţilor organizaţiei, inclusiv financiar-contabil;
 • pregăteşte mapele cu materialele necesare pentru desfășurarea şedinţelor / evenimentelor TDV;
 • multiplică materialele necesare pentru activităţile din proiect;
 • pregăteşte aparatul de fotografiat, şi face fotografii în cadrul evenimentelor / ședințelor;
 • organizează și coordonează activitățile de caritate TDV;
 • coordonează la nivel logistic activităţile TDV şi ale Coaliţie voluntariat;
 • asistă Contabilului după necesitate;
 • monitorizează resursele financiare ale TDV, cum ar fi banii interni (cotizaţiile membrilor) și banii existenți în cadrul proiectelor;
 • procură şi aprovizionează consumabile şi materiale necesare desfăşurării activităţii TDV în condiţii optime de calitate şi la timp;
 • coordonează cu voluntarii diverse activități de care e responsabil (verifică poşta, colectează facturile fiscale și alte documente necesare activității etc.);
 • verifică de 2 ori pe săptămână căsuţa poştală
 • comunică cu persoana care deserveşte echipamentul tehnic şi procură echipament pentru a asigura întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice;
 • coordonează cu echipa TDV menţinerea curăţeniei în oficiul TDV;
 • întocmeşte rapoarte şi alte documente referitoare la activitatea logistică din cadrul TDV;
 • realizează rapoarte pentru Consiliul de Conducere şi Finanţatori;
 • participă la elaborarea și actualizarea documentelor interne;
 • menţine şi dezvoltă paginile de internet TDV şi ale Coaliţiei Voluntariat;
 • reprezintă TDV la diverse evenimente naţionale şi internaţionale unde nu poate participa Directorul Executiv sau alţi membri ai echipei;
 • asistă membrii echipei după necesitate.

 Cerinţe:

 • cunoaşterea sectorului nonprofit;
 • interesul permanent pentru activități de voluntariat;
 • experienţă în activităţi de logistică şi monitorizare financiară;
 • experienţă în scrierea şi administrarea proiectelor din domeniul social;
 • capacitatea de adaptare și implementare;
 • abilităţi de comunicare orală și scrisă, lucru în echipă, management, negociere, prezentare;
 • spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent;
 • disciplină profesională;
 • gândire strategică, capacitatea de a delega sarcini şi de a respecta termenul limită;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet) și a altor echipamente informatice;
 • adaptarea rapidă la noile tehnologii;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
 • îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate;
 • comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele TDV;
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV.

Program de lucru: flexibil, full time (8 ore pe zi, 5 zile în săptămână).

Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră la adresa tdv_secretariat@yahoo.com până pe datade 3 septembrie 2014, ora 18:00. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

Pentru detalii puteţi contacta:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv Interimar

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii si activităţilor de voluntariat

Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489

GSM: 079 450 027

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Blog: http://www.tdvmoldova.wordpress.com

Sursa:http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/28/asociatia-tinerii-pentru-dreptul-la-viata-anunta-concurs-pentru-functia-de-manager-de-birou/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *