Apelul Consiliului Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova către partidele politice participante în alegerile parlamentare anticipate

Pornind de la dezideratul că societatea civilă reprezintă elementul central în construirea unei societăţi caracterizate prin coeziune şi incluziune, bazată pe cetăţenie activă şi reieşind din faptul că organizaţiile societăţii civile din R. Moldova se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu structurile publice şi cu mediul de afaceri atât la nivel naţional, cât şi pe plan local, demonstrând profesionalism, deschidere şi implicare activă în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul.

Analizând platformele electorale ale partidelor politice care participă în alegerile parlamentare anticipate, salutăm intenţia de a include anumite domenii prioritare pentru R. Moldova, care în mare parte sunt acoperite cu servicii graţie eforturilor organizaţiilor neguvernamentale. Consiliul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova (Consiliul ONG) atrage atenţia concurenţilor electorali că anumite aspecte esenţiale pentru dezvoltarea unei societăţi civile active sunt tratate insuficient în platformele electorale.

În acest context, Consiliul ONG exprimându-şi poziţia faţă de platformele electorale ale partidelor politice recomandă introducerea în acestea a priorităţilor, care ar crea pentru societatea civilă un mediu social şi economic propice pentru dezvoltare şi funcţionare eficientă în beneficiul comunităţilor, şi anume:
simplificarea sau excluderea procedurii de modificare a formelor organizatorico-juridice de organizaţii obşteşti şi instituţii obşteşti impusă în urma modificării Legii cu privire la asociaţii obşteşti din 20 iulie 2007;
consolidarea institutului de utilitate publică prin adoptarea proiectului de lege privind organizaţiile necomerciale de utilitate publică;
crearea condiţiilor pentru diversificarea surselor de finanţare prin adoptarea legii privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice;
crearea condiţiilor legale şi instituţionale pentru procurarea de către stat a serviciilor sociale prestate de ONG;
adoptarea legii privind voluntariatul, recunoaşterea voluntariatului ca şi experienţă de educaţie non-formală şi informală, recunoaşterea şi investiţia în infrastructura pentru voluntari;
aprobarea şi implementarea politicilor de stimulare a voluntariatului, precum şi implicarea responsabilă a Guvernului în organizarea evenimentelor în Anul European al Voluntariatului –2011;
elaborarea şi adoptarea participativă de către autorităţile publice centrale a planului de acţiuni calendaristic pentru punerea în aplicare a prevederilor Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile: 2009 – 2011;
asigurarea accesului la actul guvernării pentru toţi cetăţenii, utilizând tehnologiile informaţionale, in special, pentru cei plecaţi peste hotare şi pentru persoanele cu dizabilităţi sau care trăiesc în sărăcie;
dezvoltarea şi consolidarea continuă a parteneriatului între Parlament, Guvern şi societatea civilă, precum şi transmiterea în direct a şedinţelor Parlamentului;
schimbarea atitudinii negative a Parlamentului şi Guvernului faţă de organizaţiile societăţii civile, care nu corespunde principiilor de parteneriat dintre stat şi societatea civilă.
Consiliul ONG, în calitate de organ reprezentativ neformal al ONG din ţară, având drept scop consolidarea eforturilor ONG în promovarea dezvoltării societăţii civile în R. Moldova Vă asigură de tot sprijinul său în promovarea unui cadru favorabil dezvoltării societăţii civile. Pentru Consiliul ONG va fi o prioritate comunicarea cu Dumneavoastră pentru includerea priorităţilor sectorului asociativ în formula finală a platformei electorale şi mai ales planificarea unei comunicări eficiente cu echipa partidului după 29 iunie 2009, când veţi reprezenta Parlamentul.
Vă mulţumim pentru colaborare!

Cu respect,
Membrii Consiliului ONG din R. Moldova
Mircea Eşanu, Preşedinte, Consiliul ONG; Secretar, Alianţa Anticorupţie
Antoniţa Fonari, Secretar General, Consiliul ONG; Director, Centrul „Tineri şi Liberi”
Sergiu Ostaf, Director, CReDO
Sergiu Neicovcen, Director, CONTACT
Petru Macovei, Director, API
Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia „Promo-LEX”
Daniela Terzi-Barbăroşie, Directoare, CPD
Evghenii Goloşceapov, Director, Amnesty International Moldova
Ilia Trombiţchi, Director, Eco-TIRAS
Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte, „Caroma Nord”
Vera Ţurcanu, CNTM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *