Apelul Grupului de Activiști și Activiste din Domeniul Drepturilor Omului și Egalității de Gen către Centrul Internațional La Strada în Legătură cu Spotul Anti-viol

Context:
În cadrul campaniei anti-viol, lansate recent de către Centrul Internațional La Strada, a fost difuzat și un spot video (imaginea care însoţeşte acest text este preluată din video), realizat cu sprijinul financiar al Oak Foundation și Departamenului de Stat al SUA. La scurt timp după apariția spotului, un grup de activiști și activiste din domeniul drepturilor omului și egalității de gen a adresat un apel Centrului Internațional La Strada, în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu o serie de aspecte problematice ale spotului și recomandă, între altele, înlocuirea acestuia cu un spot sensibil la gen, care educă inalienabilitatea consimțământului fără a face apel la masculinitate și diversele interpretări posibile ale acesteia.
În răspunsul său, Centrul Internațional La Strada nu și-a arătat interesul de a urma vreuna dintre recomandările propuse, insistând asupra faptului că societatea din Moldova este prea înapoiată pentru a înțelege inalienabilitatea consimțământului. De asemenea, Centrul nu și-a exprimat intenția de a consulta specialiști independenți din domeniul drepturilor omului și egalității de gen în activitățile sale din viitor.

Către:
Daniela Misail-Nichitin
Directoare de Proiecte
Centrul Internațional “La Strada”

Programul de Granturi pentru Democrație
Ambasada SUA în Moldova
Chișinău, Moldova

Issues Affecting Women Programme
Oak Philanthropy Ltd
Geneva, Elveția

Copie:
Antoniţa Fonari
Președintă
Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova

 

Stimată doamnă Misail-Nichitin,

Stimați reprezentanți ai Ambasadei SUA în Moldova și Oak Foundation,

Acest mesaj reprezintă un apel din partea unui grup de activiști/e civici/e și specialiști/ste în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, necesitatea căruia am identificat-o odată cu lansarea pe 1 decembrie 2016 a spotului video anti-viol, executat de către compania de publicitate “Atelier” la cererea Centrului Internațional “La Strada”, cu finanțare din partea Ambasadei SUA în Moldova și Oak Foundationi. În cele ce urmează, vom dezvolta o serie de aspecte problematice ale acestui spot, pe care le considerăm deosebit de îngrijorătoare. Pe final, vom enunța câteva propuneri pentru remedierea situației, inclusiv prin implicarea finanțatorilor.

Spotul consolidează principiile societății patriarhale

Modul în care arată și se comportă cele două personaje din spot consolidează percepția stereotipică a bărbatului aventuros, dominant, și a femeii candide, docile. Or, tocmai aceste percepții stau la baza organizării profund patriarhale a societății din Moldova, care constituie cauza majoră a violenței în bază de gen, victimele căreia sunt de cele mai multe ori femeile. În loc să submineze organizarea socială patriarhală, spotul o reproduce în mod explicit, atât prin imagine, cât și prin text.

Mai mult decât atât, spotul se adresează exclusiv bărbaților, sugerând astfel că doar bărbații și propria lor definiție a masculinității dețin soluția pentru contracararea violurilor, femeile (și societatea în genere) neavând nimic de spus și rămânând complet irelevante în tratarea acestei probleme. Încercarea de a redefini masculinitatea stereotipică prin eliminarea conținutului ei agresiv ar fi eficientă doar dacă masculinitatea ar fi destituită ca atare. Dimpotrivă, îndemnul 5 spotului “fii bărbat” nu face decât să consolideze și să prescrie comportamentul stereotipic agresiv masculin, care nu este invalidat sub nicio formă în spot.

Spotul consolidează cultura violului și masculinitatea toxică

Prin apelul la noțiunea de “bărbat puternic”, spotul consolidează cultura violului și efectiv îi oferă un nou elan, într-o societate în care abuzul fizic și sexual al femeilor atinge cote alarmant de înalte. Astfel, spotul sugerează că educarea și conștientizarea consimțământului se poate realiza doar prin prisma masculinității: “ca să fii bărbat puternic și adevărat, trebuie să accepți că nu înseamnă nu”. Cu alte cuvinte, actul consimțământului este lipsit de orice valoare în sine, și prin urmare, alienat de persoana căreia îi aparține; doar un concept extrem (“adevărat”, “puternic”) al masculinității poate conferi sens consimțământului. Spotul promovează astfel în mod activ și deliberat o înțelegere deosebit de toxică a masculinității, intensificând stereotipizarea bărbaților.

Spotul ar fi putut să preia bunele practici din domeniul prevenirii violenței în bază de gen la nivel internațional, traducerea cărora în limba română este doar “nu înseamnă nu”, și să devină astfel o platformă de popularizare a eforturilor internaționale care se depun în această direcție. În încercarea de a construi un mesaj adresat exclusiv grupului țintă – bărbaților, spotul eșuează să îl și educe, reducându-l astfel la o gloată de masculi, incapabili să înțeleagă de ce “nu înseamnă nu” în afara conștiinței identitare masculine.

Spotul are un potențial traumatizant înalt pentru victimele abuzului fizic și sexual

Deși spotul încearcă metaforizarea agresivității stereotipic masculine prin plasarea personajelor într-un mediu abstract, violul ca și manifestare concretă a acestei agresivități este revelat în mod explicit prin comportamentul brutal și sugestiv al personajului masculin, care în final se încheie la șliț, manifestând o senzație de satisfacție și victorie. Această metaforă eșuată este complet ineficientă în sensibilizarea grupului țintă ales – bărbații, și riscă să producă efectul advers celui scontat (de redefinire a masculinității prin reprezentarea negativă a comportamentului agresiv asociat cu aceasta).

Mai grav este faptul că prin difuzarea acestui spot, victimele abuzului fizic și sexual, în special femeile, care fac în mod evident parte din audiență, vor retrăi propriile experiențe traumatizante, fiind astfel expuse unei serii de consecințe grave pentru echilibrul emoțional și sănătatea acestora. Cu alte cuvinte, spotul nici nu reușește sensibilizarea grupului țintă, nici nu oferă speranțe victimelor violenței în bază de gen.

Spotul transmite un mesaj sexist, homofob și transfob

Prin utilizarea noțiunii prescriptive de “bărbat adevărat”, spotul sugerează existența unui ideal masculin dezirabil și bine definit. Or, această sugestie conține un mesaj profund sexist și oprimant față de o serie de grupuri, printre care: 1) bărbații cisgender, dar care nu se identifică cu rolul lor social patriarhal; 2) bărbații homosexuali; și 3) persoanele transgender, în special femeile transgender. În condițiile unei societăți patriarhale precum cea din Moldova, aceste grupuri se confruntă zilnic cu diverse forme de discriminare, de ordin atât instituțional, cât și social. Spotul consolidează și justifică aceste forme de discriminare, limitând astfel și mai mult posibilitățile deja infime de emancipare ale acestor grupuri.

Spotul denotă un nivel redus de conștientizare de gen

Pentru producerea spoturilor sociale sensibile este imperativ ca echipa de creație să fie asistată de specialiști în domeniul respectiv, care sunt antrenați să opereze cu concepte delicate și complexe, precum și să descifreze rezultatele cercetărilor de teren din procesul de pre-producție. Deși competențele companiei de publicitate care a executat spotul sunt în genere foarte apreciate, în acest caz este evident faptul că echipa care a lucrat asupra 6 spotului nu a beneficiat de asistența specializată necesară. Din cauza înțelegerii precare a complexității subiectului în cauză, spotul prezintă toate aspectele problematice discutate mai sus.

Prin urmare, semnatarii și semnatarele acestui apel solicită următoarele:

 1. Implicarea imediată a finanțatorilor într-un dialog privind posibilitatea de a retrage spotul video de pe rețelele de difuzare.
 2. Înlocuirea spotului video cu un material sensibil la gen, executat cu participarea experților în domeniul egalității de gen și contracarării violenței în bază de gen. După cum dovedește o vastă experiență internațională în lupta cu violența în bază de gen, cea mai eficientă metodă de contracarare a violului și altor forme de abuz sexual este educarea consimțământului tuturor partenerilor implicați. Mai mult decât atât, investirea în consimțământ ca și singura formă de justificare a interacțiunii fizice și sexuale dintre persoane, este unica metodă sustenabilă pe termen lung. Relaxarea și flexibilizarea rolurilor sociale stereotipic masculine și feminine este absolut necesară, dar acest demers va reuși doar prin fortificarea valorilor inalienabile precum consimțământul; înlocuind substanța acestor roluri, dar menținându-le forma, nu vom contribui la eliminarea violenței în bază de gen.
 3. Publicarea procedurii de selecție a companiei de publicitate care a executat spotul și a regulilor aplicabile acestei proceduri. Cu participarea finanțatorilor, solicităm și evaluarea independentă a gradului de respectare a acestor reguli de către cele toate părțile implicate. Astfel, urmărim asigurarea unor campanii similare mai inclusive, transparente și sensibile în viitor.

Despre toate noutățile în legătură cu demersul nostru, vă rugăm să ne țineți la curent prin e-mail.

Vă mulțumim pentru considerațiune și vă stăm la dispoziție pentru întrebări.

Chișinău, 9 decembrie 2016 

Semnatari:

 1. Victoria Apostol, membră a Grupului de Inițiative Feministe din Moldova
 2. Olga Bîtcă, activistă, Coordonator de Proiecte, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului
 3. Oleg Brega, activist civic
 4. Polina Ceastuhina, membră a Grupului de Inițiative Feministe din Moldova
 5. Vlada Ciobanu, activistă civică
 6. Natalia Duminica, activistă pentru drepturile persoanelor de etnie romă
 7. Andrei Gaiu, membru al Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului
 8. Ana Gurău, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen
 9. Nata Scobioală, activistă pentru drepturile omului
 10. Vitalie Sprînceană, activist civic
 11. Artiom Zavadovschi, activist pentru drepturile persoanelor LGBT

AICI poate fi accesat răspunsul Centrului Internațional La Strada.

AICI poate fi accesată versiunea în limba engleză a apelului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *