APEL al reprezentanţilor societăţii civile cu privire la necesitatea revizuirii substanţiale sau poziţionării corecte a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova-2020

Proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 este propus să ofere o viziune pe termen lung al dezvoltării Republicii Moldova. Constatăm că în pofida bunelor intenţii şi consultărilor în elaborare acesteia, proiectul promovează o abordare limitată, axată doar pe unele aspecte ale creşterii economice a ţării . Modelul propus de realizare a creşterii economice nu reflectă viziunea de dezvoltare durabilă a ţării.

Proiectul strategiei în anumite condiţii ar putea contribui la creşterea economică însă abordarea exclusivă a strategiei va împiedica dezvoltarea durabilă. Proiectul strategiei va condiţiona subordonarea priorităţilor tuturor altor strategii sectoriale, avînd efecte adverse negative asupra dezvoltării durabile sectoriale ale ţării.

Priorităţile creşterii economice şi dezvoltării durabile sunt complementare dar nu reciproc exclusive. Substituirea scopului de dezvoltare durabilă cu obiectivul important, dar mai îngust ca scop, de creştere economică este greşit în principiu. Dezvoltarea durabilă include creşterea economică robustă.

Recomandăm:
1. Amînarea dezbaterilor asupra proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 în cadrul plenului Parlamentului şi organizarea audierilor publice cu participarea reprezentanţilor societăţii civile,
2. Redenumirea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020 în Strategia sau Concepţia de Facilitare a Creşterii Economice: 7 priorităţi cheie,
3. Examinarea oportunităţii adoptării Strategiei prin hotărîea Guvernului ca un document de referinţă în realizarea eforturilor sale de crearea condiţiilor pentru creşterea economică,
4. Strategia va deveni o concepţie de creare a condiţiilor de realizare a creşterii economice avînd o prioritate asupra unor prevederi ai strategiilor sectoriale unde există neconcordanţe, însă va recunoaşte rolul complementar şi important al strategiilor sectoriale şi nu va interfera cu prevederile acestora în realizarea dezvoltării multidimensionale a ţării,
5. Se va elabora o strategie durabilă de dezvoltare a ţării, avînd exemplu Strategiei Naţionale de Dezvoltare (SND) pentru perioada următorilor 5 ani, aceasta ar include priorităţile de dezvoltare a ţării pe toate domeniile, inclusiv: consolidarea funcţionării instituţiilor democratice, sănătate, mediu, social, educaţie, justiţie, asigurarea drepturilor omului, integritatea ţării, infrastructura, dezvoltarea regională şi descentralizarea, eficienţa administraţiei, aspectele intersectoriale ca gender, etc,
6. Exerciţiul de elaborare a strategiei durabile de dezvoltare a ţării va fi asigurat printr-un proces participativ larg pentru toate etapele de elaborare a documentelor prin includerea tuturor sectoarelor şi domeniilor.
7. Implicarea adecvată a partenerilor de dezvoltare în procesul de redactare, elaborare şi implementare a Strategiilor de dezvoltare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *