Proces verbal

al ședinței CN ONG din 28.03.2019

 

Locaţie: Sediul AO „Concordia. Proiecte Sociale”, str. A. Corobceanu 13/1, mun. Chișinău

Durata: 15:00 – 17:30 

Persoane prezente la ședința Consiliului ONG:

 1. Andrei GAIU- Director, Tinerii pentru Dreptul la Viață
 2. Antonița FONARI- Director, Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP)
 3. Tamara ADAȘAN– Director, AO HOMECARE
 4. Oxana MIRON- Specialist lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”
 5. Sergiu NEICOVCEN- Director, Centrul Contact
 6. Ilie CHIRTOACĂ- Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 7. Tatiana SAVVA- Economist, Centrul Analitic Independent Expert-Grup (online)
 8. Carolina BUZDUGAN– Secretar General, AO „Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF);
 9. Ludmila IACHIM- Director executiv, AO ”Motivație” (online)
 10. Viorica MATAS- Director executiv AO ”Concordia. Proiecte Sociale”

Persoane absente:

 1. Petru MACOVEI– Director executiv, AO ”Asociația Presei Independente”;
 2. Sergiu OSTAF- Director, Centru de Resurse pentru Drepturile Omului;

A consemnat și a elaborat procesul-verbal: Oxana MIRON, Specialist lobby și advocacy, AO ”Concordia. Proiecte Sociale”

S-a discutat și s-a decis:

 1. Funcția vacantă în calitate de secretar al Consiliului ONG

Dna Viorica Matas a adus la cunoștință membrilor Consiliului ONG că dnul Eugen Chihai nu va mai îndeplini funcția de secretar al Consiliului ONG. Dna Oxana Miron va prelua temporar atribuțiile.

 1. Situația actuală a paginii WEB al Consiliului ONG și încheierea contractului cu compania de hosting

Dna Oxana Miron a adus la cunoștință membrilor Consiliului ONG că pagina WEB nu este activă deoarece negocierea contractului cu Inovare-Prim SRL care prestează servicii de hosting a fost tergiversată.

Membrii Consiliului, unanim, au fixat termenul de o săptămână pentru încheierea contractului și readucerea în funcțiune a paginei WEB a Consiliului.

 1. Reprezentarea la GIZ din partea Consiliului ONG

Dna Oxana Miron a pus în discuție propunerea Agenției de Cooperare Internațională Germaniei GIZ de a delega un membru al Consiliului ONG în Comitetul de monitorizare în cadrul Proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”.

AO ”Concordia. Proiecte Sociale ” și-a exprimat inițiativa de a face parte din cadrul acestui Comitet. Domnul Ilie Chirtoacă a propus ca membru al Comitetului de monitorizare să fie delegat președintele Consiliului ONG având în vederea exercitarea mandatului prin rotație.

Domnul Sergiu Necovcen a menționat că nu are obiecții privind participarea AO ”Concordia. Proiecte Sociale” în cadrul acestui Comitet.

Doamna Antonița Fonari consideră că participarea oricărui membru al Consiliului ONG în cadrul acestui Comitet de monitorizare va putea favoriza apariția unor conflicte de interese, astfel fiind contra delegării unei persoane.

Doamna Tatiana Sava a menționat că prezența unui membru al Consiliului nu va favoriza apariția unor conflicte de interese în legătură cu activitatea de bază, deoarece în cadrul Comitetului se vor prezenta doar inițiativele de sub-grantare. De altfel, dnei consideră că nu este o problemă dacă secretariatul Consiliul ONG va reprezenta Consiliul ONG și ulterior va raporta în termeni rezonabili membrilor Consiliului.

S-a propus pentru votare:

 1. Gaiu –contra,
 2. Fonari –contra,
 3. Iachim- s-a abținut,
 4. Sava –pro
 5. Chirtoacă –pro,
 6. Necovcen- pro,
 7. Adașan- pro,
 8. Buzdugan-pro,

Lipsă:

 1. Macovei Petru
 2. Ostaf Sergiu

 

 1. Propunere de proiect

În urma unei ședințe de lucru, doamna Tatiana Sava și dna Oxana Miron au prezentat un șir de propuneri pentru conturarea unui mini proiect pentru dezvoltarea activităților Consiliului ONG, care ar putea fi depus către GIZ.

Membrii Consiliului ONG care au participat la întâlnirea cu GIZ au menționat că proiectul implementat de Agenția de dezvoltare este un proiect de nivel local și activitățile propuse nu coincid cu obiectivul Proiectului.

S-a decis: Organizarea unei ședințe suplimentare pentru discutarea planului de activități care poate fi ulterior încadrat într-o propunere de proiect.

 1. Altele:
 2. Doamna Antonița Fonari a comunicat că un alt ONG a aplicat la o propunere de proiect cu un plan de activități similar celui care a fost depus anii anteriori la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de către TDV.

În continuare a fost discutată implementarea Principiilor de la Istanbul sau elaborarea unui Cod de Conduită pentru societatea civilă.

 1. Domnul Ilie Chirtoacă a adus la cunoștință membrilor Consiliului ONG despre o sesizare parvenită de la o organizație nonguvernamentală în care este menționat faptul că IP ”Agenția Servicii Publice” a refuzat înregistrarea Uniunii persoanelor juridice în calitate de organizație nonguvernamentală.

S-a decis: Elaborarea unui solicitări către ASP pentru organizarea unei ședințe comune de discuții între Consiliul ONG și Conducerea ASP, care să contribuie la soluționarea, inclusiv acestei situații.

 1. Absența continuă a unor membri ai Consiliului ONG de la ședințele Consiliului.

Secretariatul Consiliului ONG prin e-mail a remis Tabelul de prezență a membrilor Consiliului ONG. Prin urmare, doi membri consiliului au mai mult de 3 absențe nemotivate conform Regulamentului.

S-a decis: Elaborarea unei notificări scrise adresate membrilor Consiliului cu absențe, cu mențiunea intenției demarării procedurii de substituire, prevăzute de către Regulamentul Consiliului ONG.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *